LĪMĒTĀ KOKA

Pasīvās Mājas

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Kompaktas ēkas ar ļoti labu siltumizolāciju

         Visu ēku ārējām norobežojošajām konstrukcijām ir jābūt labi siltinātām. Konstrukciju sadurvietām, stūriem, savienojumiem un konstrukcijām ir jābūt izplānotām ar īpašu rūpību, lai izvairītos no aukstuma tiltiem. Visām ēkas nestiklotajām norobežojošajām konstrukcijām jābūt tik labi izolētām, ka to siltumcaurlaidība (U-vērtība) nepārsniedz 0,15 W/(m2K), tātad, tikai 0,15 vati siltumenerģijas tiek zaudēti caur kvadrātmetru ēkas norobežojošās konstrukcijas pie temperatūru starpības 1 Kelvina grāds. Brīvstāvošām vienģimenes ēkām šīs vērtības bieži vien ir zem 0,10 W/(m2K). Jo kompaktākas ir ēkas norobežojošās konstrukcijas, jo vieglāk sasniedzams un ekonomiski izdevīgāks ir pasīvo ēku standarts.

Aizsardzība pret pelējumu

     Tādi pasīvo ēku pamatnosacījumi kā pastāvīga gaisa apmaiņa ar mehānisko ventilāciju, ļoti laba siltumizolācija un no aukstuma tiltiem brīvas konstrukcijas pasargā ēku no pelējuma veidošanās riski. Logu un durvju rāmjiem jābūt labi siltumizolētiem. Parasti ir nepieciešami logi ar trīskāršo stiklojumu un zemas emisijas pārklājumu kā arī cēlgāzu pakešu pildījumu (lai gan karstā klimatā arī dubultais stiklojums var būt pietiekams). Arī efektīvām stiklojuma starplikām ir būtiska nozīme, lai novērstu pelējuma un kondensāta risku.

Karstā ūdens sagatavošana

         Pasīvajās ēkās siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai ir nozīmīgāks nekā apkurei, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzstādītās sistēmas būtu efektīvas un lai siltuma zudumi, kas rodas karstā ūdens sagatavošanā, uzglabāšanā un pievadīšanā, būtu minimāli. Tas tiek panākts ar nepārtrauktu, vienlaidu cauruļu siltumizolāciju. Lai samazinātu neatjaunojamās resursu enerģijas patēriņu, karstā ūdens sagatavošanai var izmantot saules kolektoru, biomasas vai siltumsūkņu sistēmas.

Efektīvas mājsaimniecības ierīces un apgaismojums

       Elektrības patēriņa samazinājums ir vēlams ne tikai videi un jūsu makam, bet tas arī minimizē iekšējos siltuma guvumus, tādējādi novēršot telpu pārkaršanas risku vasaras mēnešos. Pasīvajās ēkās mājsaimniecības ierīču, apgaismojuma un pat cilvēku izstarotajam siltumam ir nozīme (cilvēks izstaro apmēram 80 vatus siltuma). Tāpēc efektīvas mājsaimniecības ierīces (ledusskapis, cepeškrāsns, veļas mašīna, trauku mazgājamā mašīna u.c.), apgaismojums, kā arī labi siltumizolētas karstā ūdens caurules ir ārkārtīgi svarīgas pasīvajās ēkās. Veļas žāvētāja vietā, piemēram, var ierīkot ar nosūces gaisu savienotus žāvēšanas skapjus, kas nodrošina ātru un energoefektīvu žāvēšanu. Tā kā šādi paņēmieni samazina iekšējos siltuma guvumus, tie palīdz arī pasīvās dzesēšanas gadījumā, jo netiek nevajadzīgi sildītas telpas.

Ventilācija ar siltuma atgūšanu – komfortam

    Ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu nodrošina, ka kontrolētā veidā ēkai tiek pievadīts gana daudz svaiga gaisa gandrīz istabas temperatūrā. Tādējādi var izvairīties no caurvēja, un iemītniekiem nav aktīvi jāvēdina telpas. Jāpievērš uzmanība, lai pievadītā gaisa daudzums bez īpašas vajadzības nepārsniegtu 30 m3/h uz vienu cilvēku, lielāks pieplūdes gaisa apjoms ziemā var radīt pārāk sausu gaisu. Šādu ventilācijas sistēmu nevajadzētu jaukt ar gaisa kondicionēšanu. Pasīvās ēkas ventilācijas sistēmas nodrošina ļoti labi iekštelpu gaisa kvalitāti, pateicoties augstas klases F7 filtriem āra gaisam.

Ventilācija ar siltuma atgūšanu – efektivitātei

       Ventilācijas iekārtas ar siltuma atgūšanu ir atslēga ievērojamam enerģijas ietaupījumam, jo tās nodrošina, ka nosūces gaisa siltums netiek izniekots, bet gan pārnests uz pieplūdes gaisu, abām gaisa plūsmām fiziski nesajaucoties. Īpaši karstos klimatiskajos apstākļos šīs sistēmas var darboties arī otrā virzienā – siltumu no pieplūdes gaisa pārnesot uz nosūces gaisu, tādējādi pieplūdes gaisu atvēsinot, pirms tas nokļūst dzīvojamajās telpās.

Pasīvā ēka var veiksmīgi darboties tikai ar augstas siltuma atgūšanas efektivitātes siltummaini, jo ventilācijas sistēmas bez tā gadā iznieko daudz vairāk enerģijas nekā kopējais pasīvās ēkas siltumenerģijas patēriņš (tādam pašam gaisa daudzumam ventilācija bez siltuma atgūšanas var zaudēt aptuveni 24 kWh/m2a, kamēr pasīvās ēkas patērētā siltumenerģija drīkst sasniegt tikai 15 kWh/m2a).

         Tādējādi pasīvās ēkas ventilācijas sistēmas siltuma atgūšanas lietderības koeficientam ir jābūt vismaz 75%, un tajā pašā laikā elektrības patēriņš nedrīkst pārsniegt 0,45 Wh/m3 apstrādātā gaisa. Trokšņu līmenim pasīvajā ēkā nevajadzētu būt lielākam par 25 dB. Minētajiem lielumiem ir jābūt rūpīgi izplānotiem, gaisvadu sistēmā izmantojot klusinātājus.

EASYWOOD, SIA

Reģistrācijas Nr. 40103892195
Adrese: Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: + 371 26765224; +371 20295596
E-pasts: info@easywood.lv

REKVIZĪTI

Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta numurs: LV11HABA0551042277463

SADARBĪBAS PARTNERI
23.jpg.png